Paleo
Psyche
Consult

log

Methodiek:

De Brein-Omgeving-Methodiek (BOM). De methodiek is gebaseerd op het gedachtegoed van Dr. Anneke van der Plaats waarmee PP. Brein Consult sinds 2009 samenwerkt. Als projectleider van de methodiek heeft Ietje luiken het Bomprogramma aangevuld met het Matchingconcept op grond van de nieuwe neurowetenschappelijke inzichten met name ten aanzien van, bejegening, zingeving, beweging en muziek.
Dit project is gericht op het bieden van (omgevings) zorg. Hierbij is het gedachtegoed van Anneke van der Plaats en het Matchingconcept van Ietje Luiken als basis gebruikt.

Theoretische onderbouwing:                                                                      

De afgelopen jaren is steeds meer bekend geworden over de werking van de hersenen van personen met een beschadigd brein. Met name hoe de omgeving beleefd wordt en hoe hun hersenen omgaan met prikkels uit de omgeving. Vanuit de nieuwste neurowetenschappelijke inzichten wordt verband gelegd tussen binnenkomende prikkels en het ontstaan van zogenaamd probleemgedrag/signaalgedrag.
Probleemgedrag, zoals tegenwerken, steeds ergens naar toe willen, onrust, schelden en slaan ontstaat vrijwel altijd door angstbeleving van de dementerenden. Om deze angst te verminderen moeten de hulpverleners zorgen voor een gunstige en veilige omgeving. Want dementerenden vragen uiteindelijk altijd om vertrouwen en veiligheid. Daarom is het woord signaalgedrag vriendelijker om te gebruiken en doet meer recht aan het gedrag van de persoon die in verwarring is.

Doelstelling 

De doelstelling van dit project is inzicht te geven in het functioneren van de hersenen van personen met een beschadigd brein. de beleving, het communiceren, contact maken en contact houden en een veilige omgevingszorg bieden.

Inhoud:

Het project bestaat uit 3 modules met daarnaast een opleiding voor een verzorgende niveau 3 of 4 tot Coach Omgevingszorg. (zie scholingstraject Coaches Omgevingszorg)
Voorafgaand aan het project worden door de organisatie in samenspraak met de projectleider  de toekomstige coaches geselecteerd. De coaches (niveau 3 of 4) volgen naast een eigen opleidingsprogramma van 10 dagdelen eveneens de training van de teams. Daarnaast observeren zij de bejegening en de omgeving van de bewoners in de huiskamer. Zij coachen en ondersteunen het team en geven feedback op het gedrag.
De trainer en de coaches beginnen met een startobservatie in de huiskamers met betrekking tot inrichting, sfeer, geluid en bejegening. Van de bevindingen vindt daarna een terugkoppeling plaats naar het management.
Op deze manier wordt maatwerk geboden, toegespitst op deze woongroepen.
Aan de hand van de observaties van docenten en coaches worden op de werkvloer veranderingen doorgevoerd: de inrichting, de maaltijden, slaapgedrag, het koffiedrinken, de na- middagdip en loop- of roepgedrag. Alles met de bestaande middelen, alleen anders georganiseerd.  De resultaten zijn direct zichtbaar: minder geloop en minder haast.
Daarnaast worden de teams geschoold. De theorie├źn van de hersenkunde worden beeldend en duidelijk voor iedereen, uitgelegd met vele praktische voorbeelden. Er wordt geoefend in bejegening en communicatie met een trainer. Veranderplannen voor de afdeling worden gemaakt.

Matchingconcept (onderdeel project)

Dit concept loopt als een rode draad door het project de Nieuwe hersenkunde en komt bij ieder werkproces aan de orde. Bij dit concept is aangetoond dat dwaal-en aandachtvragend gedrag opmerkelijk vermindert door het afstemmen op de innerlijke behoefte van de bewoner.
Het onbegrepen gedrag dat deze ouderen regelmatig laten zien is geen karaktertrek maar een reactie op het niet ingaan op hun behoefte, noem het de strategie, die zij inzetten  omdat ze niet meer bij machte zijn om zich verbaal te uiten. Wanneer wij als omgeving luisteren en kijken en dan pas gaan handelen. Wanneer de persoon het gevoel heeft dat hij gehoord wordt en dat hij serieus genomen wordt, zal het gedrag rustiger worden vanuit het gevoel van vertrouwen. De basis van de zorgverlening is het gevoel van veiligheid en geborgenheid die ze dan zullen ervaren.
De medewerkers krijgen handreikingen om het bestaan van personen met een verward brein vanaf het ontwaken tot het naar bed gaan meer betekenis te geven.
Niet met grootse activiteiten maar juist in het kleine contact tijdens de zorghandelingen.
In dit project werkt PP.Brein Consult samen met Ignar Rip.

www.alzheimermuziekgeluk.nl

Door het achterhalen van iemands persoonlijke favoriete muziek en deze door middel van zorggerichte afspeellijsten te integreren in de dagelijkse zorg, vermindert het dwaal- en roepgedrag van de bewoners. Het gevoel van welbevinden neemt toe.

Doelgroep en niveau cursus
Helpenden niveau 2
Verzorgenden niveau 3
Verpleegkundigen niveau 4

Aanvangsniveau
voor dit project is geen voorkennis vereist

Voorbereiding en studiebelasting
Ongeveer 1 uur per bijeenkomst

Lesmateriaal
Inbegrepen: lesmateriaal en literatuur

Tijdsduur project  
Het project bestaat uit 3 modules van ongeveer 12 tot 14 weken.

 

 

logo