Paleo
Psyche
Consult

bloem

Paleo Psyche Consult:

Recente ontwikkelingen!
Het vernieuwingsproject van Evean is een van de koplopers in het kader van het programma Waardigheid en Trots van het ministerie van VWS. In een van de verpleeghuizen van Evean is een wetenschappelijk onderbouwd pilotonderzoek verricht, waarbij onder meer de effecten onderzocht zijn die de door dr. Anneke van der Plaats ontwikkelde Brein Omgeving Methodiek op de psychogeriatrische cliënten heeft. Ietje Luiken was projectleider en trainer van dit project. PP-Brein Consult kreeg bij de uitvoering van dit project van Evean de middelen en mogelijkheid om het Matchingconcept te ontwikkelen.
Uit het onderzoek blijkt dat de Brein Omgeving Methodiek die daar toegepast is in combinatie met het door Ietje Luiken ontwikkelde Matchingsconcept duidelijk positieve effecten heeft  op het welbevinden en het gedrag van de cliënten: er is onder andere een daling te zien in de mate van onrust van de bewoners na het herinrichten van de leefomgeving en de aanpassing van werkprocessen. Het Matchingconcept bleek het agitatiegedrag aantoonbaar te verminderen.
Naar aanleiding van bovenstaand resultaat werd PP-Brein Consult gevraagd dit totaalprogramma over de volglocaties uit te rollen. PP-Brein Consult is derhalve sinds begin 2016 werkzaam op twee andere locaties van Evean waarbij het in de Brein Omgevings Methodiek geïntegreerde Matchingconcept toegepast wordt.                       

 

logo