Paleo
Psyche
Consult

bloem

Ietje Luiken

Het gezicht achter Ietje Luiken

Als psychosociaal consultant ontwikkelde Ietje Luiken ten behoeve van de psychosociale begeleiding van ouderen met cognitieve stoornissen in 1998 het Psychosociaal Interventieproject (PSI). Dit project werd een jaar later door het NIZW – het huidige Vilans – gebruikt als afronding van het onderzoek naar de psychosociale ondersteuning in 200 zorginstellingen in Nederland. Met een aanbeveling van de toenmalige minister van Volksgezondheid komen invoering van haar projecten sindsdien voor subsidiering in aanmerking. Vanaf 2003 is het project in meerdere zorginstellingen in Nederland geïmplementeerd.

Het Psychosociaal Interventie Project dat zij heeft ontwikkeld is destijds als onderzoeksproject voor studenten aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam aangeboden.
In 2009 implementeerde ze de training:”De Nieuwe Hersenkunde” gebaseerd op het gedachtengoed van Dr. Anneke van der Plaats in diverse zorginstellingen in Suriname en Curaçao.

Ietje Luiken volgde de docentenopleiding bij het Maëutisch Instituut voor Belevingsgerichte zorg. Daarnaast is zij gecertificeerd trainer Kernkwaliteiten waarvoor zij een opleiding volgde bij Kern Consult van Daniel Ofman. Enige jaren later Master NLP. In opdracht van de branche-organisatie van de zorginstellingen, ActiZ, heeft zij in 2008 in samenwerking met Sting een leerprogramma voor het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen in zorginstellingen ontwikkeld.

Het door Vilans uitgegeven werkboek: “Leven in vrijheid, werken aan vrijheid” is op haar leerprogramma gebaseerd. Sinds 2010 geeft ze trainingen bij het door Prof.dr. R.M. Dröes van het VU-Mc ontwikkelde opleidingsprogramma voor managers van de Ontmoetingscentra. Daarnaast geeft ze regelmatig lezingen voor Alzheimercafe’s van de Stichting Alzheimer. Ietje Luiken verzorgt al 20 jaar de trainingen voor de Vrijwillige Palliatieve en Terminale Thuiszorg. Ze had zitting in de klankbordgroep van het opleidingsprogramma tot Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) van het CINOP. Was van 2009 tot 2012 bestuurslid van de Vereniging voor Psychogeriatrie Nederland.

Vanaf 2009 werkt zij met Dr. Anneke van der Plaats samen in haar projecten en sinds 2013 is zij lid van het vernieuwde BreinCollectief.

logo