Paleo
Psyche
Consult

log

 Aanbod:

De kernactiviteit van Paleo Psyche Consult is het implementeren van projecten in zorginstellingen.

Cursus op maat:

Een cursus op maat kan over verschillende onderwerpen gaan en wordt op aanvraag en in overleg met u ontwikkeld.
Alle onderwerpen van standaard cursussen en workshops kunnen wij toespitsen op uw specifieke situatie.

Lezingen:

De Nieuwe Hersenkunde
Een presentatie voor alle disciplines in een zorginstelling.

Wandelen door de dag van een verdwaalde geest.
Van het opstaan tot het naar bed gaan krijgt u handreikingen voor de omgang met een persoon met dementie.

Project :

De Nieuwe Hersenkunde:
De werking van het Brein
Omgevingsfactoren
Matchingconcept
Communicatie  en feedback
Zenners, dolers en  evenwichtzoekenden bij dementie
Ervaringsoefeningen
Gericht zorg verlenen en het belang van methodisch werken.

Klik door voor de informatie methodiek

Training:

Coaches Omgevingszorg 

Coaches Omgevingszorg, leren door middel van kennis uit onder meer de hersenkunde, de omgeving van een oudere met dementie  te optimaliseren. Coaches observeren de omgeving, waardoor op een objectieve manier informatie verzameld wordt over de inrichting van de ruimte, werkprocessen en bejegening van de ouderen. De observaties worden uitgewerkt in een verslag waaruit advies volgt, waarna de coach met de teamleider en het team in gesprek gaat hoe deze adviezen in de praktijk te brengen. Daarnaast bestaat de training uit:

  • Leren observeren
  • Coachen van medewerkers
  • Gunstige en ongunstige omgevingsfactoren in kaart brengen
  • Communiceren en feedback geven
  • Plan van Aanpak  maken
  • Het maken van een observatieverslag
  • Reflecteren op eigen handelingen

Doelgroep en niveau cursus
Verzorgenden niveau 3 en 4
Verpleegkundigen

Aanvangsniveau
MBO niveau en minimaal 1 jaar ervaring op de afdeling psychogeriatrie

Voorbereiding en studiebelasting
10 trainingsdagdelen met een studiebelasting van 3 √† 4  uur per bijeenkomst.

Lesmateriaal
Inbegrepen: lesmateriaal, literatuur/verwijzing naar literatuur

Tijdsduur
Het project bestaat uit 3 modules van ongeveer 12 tot 14 weken.


Deelnemers:
Het maximale aantal deelnemers is 8 personen.

logo